Vrijdag 18 november 2022 t/m Donderdag 24 november 2022
ABRWeek.nlABRWeek.nlABRWeek.nl
info@abrweek.nl
Online
ABRWeek.nlABRWeek.nlABRWeek.nl

 

Overzicht activiteiten

Tijdens de WAAW 2022 worden zowel landelijk als regionaal activiteiten georganiseerd door de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie en door onze partners.  Deze activiteiten zijn bedoeld voor professionals uit de gehele zorgsector: van artsen tot thuiszorgmedewerkers en van deskundigen infectiepreventie tot apothekers. Zo dringen we samen de verspreiding van antibioticaresistentie terug. Hieronder vind je een overzicht van relevante activiteiten die georganiseerd worden tijdens de WAAW 2022. Wil jij ook een bijeenkomst of andere activiteit aanmelden? Stuur dan een e-mail met de relevante gegevens aan info@abrweek.nl 

 

Vrijdag 18 november

Regionale Zorgnetwerken ABR | Landelijk

Wat: Quiz over antibioticaresistentie

Wanneer: De quiz zal vrijdag online komen te staan en is in te vullen tot en met 24 november.

Voor wie: Alle geïnteresseerden

Waar: Online

Meer informatie: Wat weet jij al van antibioticaresistentie? Speciaal voor de WAAW hebben wij een quiz gemaakt waar leuke prijzen mee te winnen zijn! De quiz is gericht op thuiszorgmedewerkers, medewerkers gehandicaptenzorg en verzorgenden, maar uiteraard is iedereen welkom om aan de quiz deel te nemen! 

Meer informatie is te vinden op vrijdag ‘Wat is antibioticaresistentie?’.


Zorgnetwerk GAIN | Regionaal

Wat: Filmavond ‘Silent Pandemic – The Global Fight against Antimicrobial Resistance

Op deze filmavond zal de documentaire ‘Silent Pandemic – The global fight against Antimicrobial Resistance’ worden getoond. Naderhand zal de film worden besproken met een panel van gezondheidsprofessionals, waarna de avond zal worden afgesloten met een drankje. Kun je niet op locatie aanwezig zijn? Dan is het ook mogelijk om online de filmavond bij te wonen. 

Wanneer: 18:30-22:00 uur

Waar: Radboudumc, Nijmegen & online

Voor wie: alle geïnteresseerden

Meer informatie: Lees verder op de website van GAIN

Maandag 21 november

Regionale Zorgnetwerken ABR | Landelijk

Wat: Webinar ‘Antibiotica-allergie: hoe krijgen we onterechte registraties de zorgketen uit?’

Tijdens dit webinar worden deelnemers geïnformeerd over de nieuwe SWAB-richtlijn “Aanpak bij vermoeden van antibiotica-allergie” en de achtergrond hiervan. Daarnaast worden ervaringen en resultaten gedeeld over lopende ontlabel projecten in ziekenhuizen en de eerste lijn. Dit biedt deelnemers praktische handvatten om een ontlabel project op te zetten in de eigen zorgorganisatie.

Wanneer: 19.30-20.30u

Waar: online

Voor wie: huisartsen, specialisten, verpleegkundig specialisten, physician assistants en apothekers.

Meer informatie: Bekijk hier de uitnodiging.

Dinsdag 22 november

Regionale Zorgnetwerken ABR | Landelijk

Wat: Symposium en webinar ‘Antibioticaresistentie’

Tijdens dit RODIN symposium, dat ook als webinar gevolgd kan worden, wordt o.a. ingegaan op surveillance, nieuwe diagnostiek voor de detectie van resistentie, ervaringen met een MRSA-uitbraak en nieuwe antibioticamiddelen.

Wanneer: 16.30-20.00 uur

Waar: Prinses Theater, Rotterdam & online

Voor wie: artsen, deskundigen infectiepreventie en beleidsmedewerkers

Meer informatieBekijk hier de uitnodiging.

Woensdag 23 november

Regionale Zorgnetwerken ABR | Landelijk

Wat: Webinar ‘BRMO-overdracht, hoe doe jij dat?’

Tijdens dit webinar bespreken we hoe de huidige transmurale werkafspraken BRMO zijn opgesteld, waar knelpunten en kansen voor verbetering liggen, en gaan we hierover in gesprek met het publiek. Ook gaan we in op dragerschapsstatus van bijzonder resistente-micro-organismen.

Wanneer: 19.00-20.00 uur

Waar: Experience Center van het Radboudumc, Nijmegen & online

Voor wie: Transferverpleegkundigen (VVT en ziekenhuizen), huisartsen en artsen-microbioloog

Meer informatie: Bekijk hier de uitnodiging.

Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht | Regionaal

Wat: Nascholing Transmurale Werkafspraken BRMO

Het UMC Utrecht en het RZN ABR Utrecht organiseren een interactieve nascholing over de implementatie van de landelijke transmurale werkafspraken BRMO in de Regio Utrecht. Tijdens deze 3.5-uur durende multidisciplinaire scholing zal op basis van een simulatie van een BRMO uitbraak of het dragerschap van een BRMO geoefend worden met transmuraal werken met ketenpartners uit de regio. Communicatie tussen professionals zal worden geoefend en rollen en verantwoordelijkheden in de transmurale werkafspraken zullen aan bod komen.

Wanneer: 13.00-17.00 uur

Waar: UMC Utrecht

Voor wie: zorgprofessionals uit de regio Utrecht

Meer informatie: Lees verder op de website van het RZN ABR Utrecht

Donderdag 24 november

Regionale Zorgnetwerken ABR | Landelijk

Wat: Webinar ‘De toekomst van infectiepreventie en de veranderingen in de thuiszorg’

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe zorgplannen voor thuiszorgorganisaties? Hoe ziet de huidige situatie eruit en wat is het toekomstbeeld van infectiepreventie in deze sector? Dit en meer staat centraal in een ronde tafelgesprek tussen vier gasten die allemaal vanuit een andere invalshoek betrokken zijn bij de thuiszorg.

Wanneer: 15.30-17.00u

Waar: online

Voor wie: thuizorgmedewerkers en bestuurders van thuiszorgorganisaties

Meer informatie: Bekijk de uitnodiging

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) | Landelijk

Wat: Webinar ‘Profylaxe; what is the state of the art?’

In dit webinar wordt uitgebreid ingegaan op de toepassing van antimicrobiële profylaxe. Profylactisch gebruik van antibiotica vormt een substantieel aandeel van het totaal aan voorgeschreven antibiotica in Nederland, en ook hier is kennis over goed gebruik en antibiotic stewardship onontbeerlijk. In dit webinar worden diverse ziektebeelden en de situaties waarin daarbij profylaxe wel- of niet geïndiceerd is, besproken.

Wanneer: 19.00-21.00 uur

Waar: online

Voor wie: medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, AIOS, ANIOS, physician assistants, deskundigen infectiepreventie, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

Meer informatie: Lees verder op de website van SWAB

Buiten de WAAW

ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle | Landelijk

Wat: Webinar ‘Motiveren vanuit flow’ (deel 2)

Dit webinar is een vervolg op het webinar ‘Motiveren vanuit Flow’ van 11 oktober 2022. Tijdens dit tweede webinar gaan we dieper in op gedragsverandering en jullie ervaringen. Hoe is het gegaan? Waar liep je tegen aan? Je krijgt nog meer handvatten om gedragsverandering te bewerkstelligen. Kon je niet bij het eerste webinar aanwezig zijn, maar wil je wel graag aansluiten op 29 november? Geen probleem, bekijk dan deel 1 terug en meld je aan voor deel 2! 

Wanneer: 29 november 2022, 20.00-21.00 uur

Waar: online

Voor wie: aandachtsvelders infectiepreventie, andere zorgprofessionals, die geïnteresseerd zijn in het onderwerp gedragsverandering

Meer informatie: Lees verder op de website van ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle

X